Nyheter

Kjell Birkeland.JPG

Mysteriet om flaskeskuta" 7. 8. og 10.oktober 2014

Omvisning og levende formidling Hvordan kan man egentlig få en skute inn i en flaske? Det er et mysterium! Vi inviterer til 3.etg. i Kløckers hus på Tyholmen hvor barna kan få lære og se mer om hvordan en flaskeskute blir til.
Les mer »   18.09.2014

Barnefilmfestivalen i Arendal 16. - 20. September 2014

Også i år samarbeider vi med Arendal Kino, som i likhet med Kristiansand Kino arrangerer Barnefilmfestivalen fra 16.september. Gå inn på www.arendalkino.no og les mer om Barnefilmfestivalen!
08.09.2014

RSS

Hva er den kulturelle skolesekken?

Den Kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal sikre at alle grunnskoleelever og elever i videregående skoler får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
Det skal legges til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang
til, gjøre seg kjente med samt utvikle forståelse for kunst og
kulturuttrykk av alle slag. Midlene som benyttes til Den kulturelle
skolesekken er spillemidler til kulturformål, fordelt fra
Kulturdepartementet til regionene. (fylkene)
Fylket fordeler så disse midlene slik at en del går til tilbud i fylkets regi.
Disse tilbud går ut til alle skoler i fylket.
Aust-Agder fylkes sin DKS side finner du på  www.aabk.no

I tillegg til dette fordeles en sum til hver enkelt kommune som selv skal skape lokale tilbud.

De lokale tilbud du finner på denne siden er kun tilgjengelige for grunnskoler i Arendal kommune.

Ordningen omfatter nå både grunnskole og videregående skoler.
De videregående skolene er fylkes-sekkens ansvar
 
 Den kulturelle skolesekken er altså forankret både i fylket, og i hver enkelt kommune.
Dette sikrer lokal entusiasme og gir rom for ulike lokale varianter.
 Det viktig for skolene å være raskt på banen med bestilling av ønskede tilbud.
Alle oppleggene er gratis for skolene, men transport må skolene ordne med selv.
 Kulturkontaktene er våre viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med
Den Kulturelle Skolesekken i Arendal. 
Evalueringsskjema til bruk etter at oppleggene er gjennomført finner du ved å trykke
"evaluering" på menylinjaøverst på siden.
Vi ber alle om å fylle ut dette og sende til oss. Adresse - se øverst til høyre på denne siden
Kontakt oss dersom
det er noe dere lurer på
Den Kulturelle Skolesekken

Arendal Kommune
Postboks 780 - Stoa - 4809 Arendal
tlf.: 370 13000 (sentralbord)

Direkte nummer tlf.: 370 13401
e-post: signe.line.lundstrom@arendal.kommune.no

Kontaktperson og vevansvarlig:
Signe Line Lundstrøm,
kulturnettverket, Arendal kommune

Har du et tilbud til Den kulturelle skolesekken?

Dersom du ønsker å tilby et opplegg til bruk i Den kulturelle skolesekken er vi interessert i å få din søknad
Vi er alltid på jakt etter gode tilbud for alle klassetrinn  innen sjangrene  musikk, scenekunst, kunst, kulturvern og litteratur.
Har du eller din gruppe noe dere ønsker å få inn som et tilbud i Den kulturelle skolesekken i Arendal kommune?
Søknadsfrist er 31.desember hvert år. Send dine søknader enten på e-post eller pr. post: Arendal kommune,
Kulturnettverket, postboks 778 - Stoa - 4808 Arendal
Evaluering av våre tilbud

Det er viktig for oss med deres tilbakemeldinger på våre tilbud!

Når din skole/klasse har hatt besøk i regi av Den kulturelle skolesekken er det viktig for oss at vi får både ros og ris.
Print ut evaluerings-skjemaet du finner annet sted på siden.

OBS! Når det gjelder tilbud i regi av Aust-Agder fylke må evalueringsskjemaet sendes til Aust-Agder bibliotek-
og kulturformidling via hjemmesiden du finner på

http://www.austagderfk.no/aabk